елементи хімічні

елементи хімічні
элементы химические - chemical elements - *chemische Elemente - сукупність атомів з однаковим зарядом атомних ядер і однаковим числом електронів в атомній оболонці. Така сукупність атомів має однакові хімічні властивості. У нейтрального атома число електронів в електронній оболонці дорівнює заряду ядра. Вперше поняття Е.х. сформулював Р.Бойль у 1661 р. Відомо (1989) 109 Е.х., з них 89 виявлені в природі, інші отримані штучно внаслідок ядерних реакцій (атоми технецію, прометію, протактинію, нобелію в надмалих кількостях були виявлені в уранових і торієвих мінералах). Ядро атома складається з протонів (число яких відповідає атомному числу Е.х.) і нейтронів; число останніх може бути різним. Атом з певним числом протонів і нейтронів (масовим числом) наз. нуклідом. Атоми даного елемента, ядра яких містять різне число нейтронів, наз. ізотопами. Е.х. можуть мати декілька ізотопів. Для ізотопів зберігаються назви і символи Е.х., виключення складають тільки ізотопи водню - Н -протій, Н(D) - дейтерій, Н(Т) - тритій. Е.х., які мають стабільні нукліди, в природі представлені одним або дек. ізотопами. Відомо бл. 270 стабільних ізотопів, які належать 81 природному Е.х., і пон. 1800 радіонуклідів. Е.х., всі ізотопи яких радіоактивні, наз. радіоактивними елементами. До них належать технецій, прометій, полоній і всі елементи з атомним номером, більшим 84. Природний ізотопний склад Е.х., які зустрічаються на Землі, практично постійний, тому кожний елемент має певну атомну масу, яка є однією з найважливіших його характеристик. Атомна маса Е.х. дорівнює середньому значенню мас всіх його природних ізотопів з врахуванням поширеності останніх. Її звичайно виражають в атомних одиницях маси, за яку прийнята 1/12 частина маси нукліду 12С. Формам існування Е.х. в природі відповідають речовини прості. Елемент може існувати у вигляді дек. речовин простих (явище алотропії), відмінних одна від одної складом молекул (напр., кисень О2 і озон О3) або типом кристалічної ґратки (напр., модифікації вуглецю - алмаз, лонсдейлеїт, графіт; явище поліморфізму). Число речовин простих понад 500. Складна речовина - хім. сполука. Вона складається з хімічно пов'язаних атомів двох або більше різних елементів. Відомо понад 100 тис. неорганічних і понад 3 млн. органічних сполук. Для позначення Е.х. слугують хім. символи, які складаються з першої або першої і однієї з подальших букв латинської назви елемента. Кожний Е.х. характеризується мірами окиснення, який можуть проявляти атоми даного елемента у хім. сполуках, а також значенням електронегативності, яка характеризує здатність атомів Е.х. віддавати і приймати електрони. У хім. реакціях Е.х. зберігаються, бо в результаті відбувається лише перерозподіл електронів зовніш. електронних оболонок атомів, а ядра атомів залишаються незмінними.
Взаємозв'язки Е.х. віддзеркалює періодична система елементів Д.І.Менделєєва. Перший перелік Е.х. склав в 1789р. франц. хімік А. Л. Лавуаз’є. До цього списка увійшли 25 відомих в той час елементів. Першу таблицю відносних атомних мас 5 Е.х. (кисень, азот, вуглець, сірка і фосфор) склав англ. вчений Дж. Дальтон в 1803р. До часу відкриття періодич. закону Менделєєва (1869р.) було відомо 63 елементи. Відкриття Менделєєва дозволило передбачувати існування, а також властивості ряду невідомих в той час Е.х. і послужило наук. основою для їх класифікації. Успіхи ядерної фізики дозволили у ХХ ст. уточнити поняття Е.х. і синтезувати нові - технецій, прометій, астат і всі елементи, починаючи з атомного номера 93. За властивостями Е.х. поділяються на метали і неметали. До неметалів належать 23 елементи (Н, В, С, N, О, Si, Р, S, As, Se, Те та ін.), галогени (F, CI, Вr, I, At), інертні гази (Не, Ne, Ar, Кr, Хе, Rn); до металів - решта 86 Е.х. Для хім. властивостей металів найбільш характерна здатність віддавати зовніш. електрони і утворювати катіони, для неметалів - приєднувати електрони і утворювати аніони. Електронегативність металів, як правило, від 0,7 до 1,8-2,0; неметалів від 1,8-2,0 до 4,0. Деякі елементи об’єднують у сімейства: лужних металів - літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій; лужноземельних металів - кальцій, стронцій, барій, радій; лантаноїдів - лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій; актиноїдів - актиній, торій, протактиній, уран, нептуній, плутоній, америцій, кюрій, берклій, каліфорній, ейнштейній, фермій, менделєєвій, нобелій, лоуренсій; родина заліза - залізо, кобальт, нікель; родина платини - рутеній, родій, паладій, осмій, іридій, платина; халькогени - кисень, сірка (сульфур), селен, телур, полоній; галогени - флуор, хлор, бром, йод, астат; інертні елементи (благородні гази) - гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон.
У доступній частині Землі (у земній корі) найбільш поширені 10 елементів з атомними номерами в інтервалі від 8-26; О (47,00%), Si (29,50%), At (8,05%), Fe (4,65%), Са (3,30%), Na (2,50%), К (2,50%), Мg (1,87%), Ti (0,45%), Mn (0,1%). Перераховані елементи становлять 99,92% маси земної кори. Е.х.. концентрація яких у земній корі низька або вони практично не утворюють власних мінералів (завдяки ізоморфному входженню у мінерали більш поширених елементів), наз. розсіяними.
В космосі домінують легкі елементи - Н і Не. Розповсюдженість інших швидко зменшується з ростом їх ат. номера.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "елементи хімічні" в других словарях:

  • елементи-індикатори — элементы индикаторы indicator elements *Indikatorelemente мікроелементи, розподіл яких в тих або інших типах природних утворень може бути використаний як ознака для пошуків родовищ. При геохім. пошуках рудних родов. в якості Е. і. використовують …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи — същ. детайли, части …   Български синонимен речник

  • елементи-домішки — элементы примеси admixture elements *Fremdelemente другорядні компоненти г.п., руд і мінералів, які ізоморфно замінюють осн. компоненти або представлені мікровиділеннями самост. мінералів. При низькому (менше 1%) і надзвичайно низькому вмісті… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи плану — элементы плана plane elements Elemente des Planes – умовні знаки лінійних контурів, площ, позамасштабних об’єктів, що вказуються на кресленні. Розрізнюються Е.п.: ш т р и х о в і (виконують за допомогою штрихів, ліній або точок); т о н а л ь н і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи самородні — элементы самородные native elements *Gediegenelemente – те ж саме, що й речовини прості …   Гірничий енциклопедичний словник

  • алкални елементи — хем група елементи со мала тежина што водата обично ги раствора и на обична температура (на пр, калиум, натриум, рубидиум, литиум, цезиум и франциум), електропозитивни се, хемиски најреактивни, водените раствори на нивните хидроксиди и оксиди… …   Macedonian dictionary

  • графички елементи — (анг. graphics primitive) комп. во компјутерската графика: основните графички елементи (точка, линија, круг и др.) …   Macedonian dictionary

  • виконавчі елементи — исполнительные элементы executive elements – елементи, які складають одну з останніх ланок системи автоматичного регулювання. Використовуються для управління органами регулювання. В.е., як правило, складаються з трьох основних пристроїв:… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геометричні елементи шахтного підйому — геометрические элементы шахтного подьема geometrical elements of winder geometrische Elemente der Schachtfördermaschine точки, осі, площини, кути, які є об’єктами маркшейдерських розбивок та зйомок, що виконуються при будівництві споруд і монтажі …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кар'єру елементи — карьера элементы open pit elements Tagebauelemente сукупність геометричних параметрів, що обмежують вироблений простір кар єру. К.е. є: робочий і неробочий борти, підошва кар єру, верхній та нижній контури кар єру, уступи, площадки, кути схилу… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»